Privacybeleid

Servicevoorwaarden

Privacyverklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens, ofwel persoonsgegevens, verwerkt. de Hope winkel in koffie & thee acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

- Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit via deze privacyverklaring.

- Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

- Wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

- Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

- Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

de Hope winkel in koffie & thee is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-05-2024 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde informatie van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

- Naam, adres en contactgegevens (NAW-gegevens)

- Telefoonnummer

- Factuuradres

- E-mailadres

- Betaalgegevens

Registratie

Voor bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens onder de door u gekozen gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen

Bij het plaatsen van een bestelling gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze af te handelen en uit te voeren. Indien nodig voor een goede afhandeling kunnen wij ook uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Meer hierover kunt u later in deze privacyverklaring terugvinden.

Adverteren

Naast de informatie op onze website kunnen wij u informeren over onze nieuwe producten en diensten:

- Via e-mail

- Via contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier op onze webwinkel, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Indien nodig voor de dienst kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd op het moment zelf. Deze (locatie)gegevens kunnen ook opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van de navigatie/mapping-software, zoals Google Maps, of door partijen die dergelijke software aanbieden, zoals Google of Apple zelf, bijvoorbeeld. Hier hebben wij geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen van de betreffende aanbieders te lezen.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan enige wettelijke verplichtingen. Met deze derden (verwerkers) hebben wij een verwerkers overeenkomst om ervoor te zorgen dat dezelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gewaarborgd. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Onze webwinkel maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze webwinkel wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de webwinkel naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de webwinkel te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze webwinkel hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij kunnen derden inschakelen voor het verzorgen van de cookies. Deze derden zijn contractueel verplicht om uw gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevensverwerking vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) tenzij zij toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd(en). We kunnen de leeftijd van bezoekers niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

Toegang, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het onderstaande e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactinformatie

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

 

de Hope winkel in koffie & thee

Geerepassage 1 4331 MK Middelburg

info@dehope.nl

0630222501

Wij zijn toegewijd om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens op te lossen. Als u echter niet tevreden bent met ons antwoord, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, instemming of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij dit specified wordt vermeld.

Je moet de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die je bezoekt via een link vanaf deze website goed doornemen. Jouw link naar andere off-site pagina's of andere websites zijn op eigen risico.

Website kan cookies gebruiken om de navigatie van de website te personaliseren en te vergemakkelijken voor de gebruiker van deze site. De gebruiker kan zijn / haar browser configureren om de kennisgeving en de installatie van de cookies die door ons zijn verzonden af te wijzen.